Yritys

Tarina

Sote-palvelujen ympärillä käyty viime vuosien yleinen keskustelu on herättänyt huolta ihmisten hyvinvoinnin tulevaisuudesta. Resurssipula on fakta sekä julkisella sektorilla, joka liian suuren potilasmäärän vuoksi ei kykene tarjoamaan riittävän hyvää hoitoa että yksityisellä sektorilla, jossa psykoterapiaan pääsy ei ole mahdollista läheskään kaikille siihen hakeutuville. On perin juurin merkillistä, että terveydenhuollon palvelut ovat jatkuvasti uhattuina, vaikka nykyresursseinkin ihmisten hoidontarpeisiin vastaaminen on riittämätöntä.

Joukko tamperelaisia, kokeneita psykoterapeutteja pysähtyi pohtimaan, miten me voisimme osaltamme olla mukana yhteiskunnallisesti merkittävässä muutoksessa. Puhumassa ja toimimassa mielenterveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Turvaamassa hyvää hoitoa kaikille sitä tarvitseville. Tiedolla ja taidolla. Yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Syntyi Koulutus ja terapia Koherentti Oy. Ammattilaisten yhteisö, jossa kaikki toiminta pohjautuu johdonmukaisesti tieteelliseen tietoon ja etenee koherentisti samaa suuntaan; kohti parempaa hyvinvointia.

Kun käytössä olevat hoitoresurssit eivät pysty vastaamaan olemassa oleviin tarpeisiin, eivätkä yhteiskunnan kassavarannotkaan ole loputtomat, tarvitaan vaihtoehtoja. Koska jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus asianmukaiseen, riittävään ja hyvään hoitoon.

Ryhmämuotoisella terapialla on tuloksellisuustutkimuksen valossa hyviä näyttöjä. Me tiedämme, että kaikki eivät tarvitse toipuakseen pitkäkestoista yksilöterapeuttista hoitoa. Muutos pitkän, yksilökeskeisen terapian kulttuurista kohti ryhmämuotoisten terapioiden yleistymistä ei tapahdu kevyesti, vaan siihen tarvitaan tahtoa ja asennetta. Koherentilla on.

Koherentissa me haluamme osaltamme ja yhdessä muiden ammattilaisten kanssa olla auttamassa niitä, joille ryhmäterapeuttinen interventio on riittävä. Olla työnohjaamassa ja kouluttamassa niitä, jotka haluavat olla osallisina näissä talkoissa. Toivomme, että olemme omalta osaltamme mahdollistamassa hyvää hoitoa tasapuolisesti kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Toisaalta olemme myös puolustamassa pidempää, yksilöterapeuttista hoitoa tarvitsevien oikeutta ja tilaa tarpeenmukaiseen hoitoon, koska kaikki mielenterveyden ongelmat eivät ole hoidettavissa lyhytkestoisen ryhmäterapian keinoin.

Rekrytointi

Palvelujemme monipuolistumiseksi tarvitsemme joukkoomme lisää ammattilaisia! Mikäli olet kiinnostunut toimimaan osana kasvavaa toimijajoukkoamme, ota yhteyttä!
Jyrki Muurinaho
Mervi Koivisto

Arvot

Avoin, inhimillinen ihmisen kohtaaminen ja usko inhimillisiin voimavaroihin

Laadunvalvonta

Laadukkaan palvelun takaamiseksi yritys sitoutuu keräämään palautetta tuottamistaan palveluista ja muuttamaan tarvittaessa toimintaansa. Lisäksi laadun varmistamiseksi yritys sitoutuu ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen koulutuksen ja työnohjauksen keinoin.

Yhteistyössä