Uniongelmien hoitoryhmä CBT-i

Uniongelmista kärsivillä on usein vuorokausirytmin ja elintapojen ongelmia, negatiivisia assosiaatioita ja epätoimivia tapoja nukkumiseen liittyen sekä vaikeuksia käsitellä huoliajattelua ja stressiä. CBTi (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia) on vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva uniongelmien hoito-ohjelma, jossa pyritään vaikuttamaan spesifisti unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin ja katkaisemaan hankalat noidankehät. Hoito-ohjelmassa käsitellään vaikutehallintaa (nukkumiseen liittyvien haitallisten ehdollistumien katkaiseminen ja toimintatapojen muuttaminen), huoliajattelun käsittelytaitoja ja rentoutumista (kireät lihakset ja murehtiva mieli estävät unen tulon), uneen liittyviä virheellisiä käsityksiä sekä elintapojen muutoksia (säännöllinen unirytmi, unentuloa estävien ärsykkeiden vähentäminen). www.kaypahoito.fi/?s=uni.

Kenelle:
Ryhmä sopii ihmisille, joilla on vaikeuksia nukahtaa, vaikeuksia pysyä unessa, liian varhaista heräilyä aamulla tai huonolaatuista yöunta.

Sisältö:
Ryhmä koostuu 6 tapaamisesta, jotka ovat kestoltaan 1,5 tuntia. Ryhmässä opitaan havainnoimaan, ymmärtämään ja muokkaamaan omia nukkumiseen liittyviä uskomuksia ja käyttäytymistapoja kognitiivisin ja käyttäytymisterapeuttisin menetelmin.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät ryhmäkalenteristamme.

Tulostettava versio esitteestä