Palvelut

Koherentti tarjoaa ryhmäterapeuttisia hoitoja sekä koulutus- ja työnohjauspalveluja asiakkailleen. Koherentin ryhmät pohjautuvat KäypäHoito-suosituksiin sekä tieteelliseen tietoon ja tutkimukseen psykologisesta hyvinvoinnista ja ongelmista. Tarjolla on hoidollisia sekä hyvinvointia tukevia ryhmiä. Työskentelemme aktiivisesti ryhmätarjonnan lisääntymiseksi ja monipuolistumiseksi (rekrytointi).

Ryhmässä on mahdollista työskennellä päämäärätietoisesti ja tehokkaasti tietyn ongelman parissa myös muilta oppien. Joissain tilanteissa ne voivat toimia hyvänä vaihtoehtona pidempikestoiselle yksilöpsykoterapialle. Ryhmäterapian hyötyjä ovat mm. muiden osallistujien mahdollistama sosiaalinen tuki, hyvin jäsentynyt työtapa sekä tehokkuus.

Hoidolliset ryhmät tähtäävät psykologisten ongelmien, kuten masennus ja univaikeudet, hoitamiseen menetelmillä, joiden vaikuttavuudesta on tieteellistä tutkimusnäyttöä. Työskentely ryhmässä käynnistyy tavoitteiden asettamisella ja työskentelyä seurataan sekä alku- ja loppumittauksin.

Hyvinvointiryhmät keskittyvät elämänlaadun parantamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn tarjoamalla taitoja ja keinoja käsitellä stressiä, kuormitusta ja emotionaalisia vaikeuksia. Ryhmissä harjoitellaan esim. tunnetaitoja, tietoisuustaitoja, stressinhallintaa ja rentoutumisen taitoja. Ryhmiä voidaan toteuttaa myös räätälöidysti, pyydä siis tarjous oman organisaatiosi tarpeisiin.